Educaţie

Școala Gimnazială Viișoara, prima ȘCOALĂ EUROPEANĂ din mediul rural din județul Cluj!

 

 

Mai multe despre ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIN COMUNA VIIȘOARA

Joi, 20 mai 2014, la Palatul Victoria din Bucuresti, sub înaltul patronaj al domnului Martin Schulz, președintele Parlamentului European, va avea loc festivitatea de premiere a unităților școlare declarate câștigătoare în cadrul competiției naționale  „ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2014”, în prezența ministrului Educației, d-nul Remus Pricopie.

Școala Gimnazială Viișoara reușește performanța de a fi singura școală din mediul rural căreia i se decernează titlul în acest an!

Pentru a accede la titlul de Școală Europeană, unitățile înscrise în concurs au alcătuit dosare de candidatură în care au inclus formularul, un portofoliu ilustrativ cuprinzând proiectele europene realizate și rezultatele obținute de elevii școlii la olimpiade și Evaluarea Națională, planul de dezvoltare institutională, planurile manageriale din ultimii trei ani, precum și avizul inspectorului pentru gestionarea programelor comunitare și a problematicii de integrare europeana. Certificatul are o valabilitate de 3 ani și se va acorda unităților de învățământ care s-au distins prin calitatea programelor europene derulate pe parcursul ultimilor  ani școlari.

La ediția din acest an, cea de a XI-a, s-au înscris 117 unități de învățământ preuniversitar din 39 de județe și din municipiul Bucuresti doar 65 reușind să întrunească punctajul necesar.

Criteriile de evaluare, în număr de 9 au fost:

  1. Coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor comunitare cu politica generală a instituţiei şcolare.
  2. Integrarea activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor comunitare în programul curent al şcolii.
  3. Performanțele școlare reflectate în rezultatele elevilor la examenele naționale, olimpiade și concursuri școlare.
  4. Asigurarea egalităţii de şanse.
  5. Continuitate şi constanţă în derularea de activităţi/proiecte/programe comunitare.
  6. Strategie şi modalităţi de implementare şi evaluare.
  7. Strategie şi modalităţi de valorizare (diseminare şi exploatare a rezultatelor/produselor.
  8. Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin activităţile de cooperare europeană.
  9. Calitatea documentelor de candidature

Pentru ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIIȘOARA, acest rezultat este unul întradevăr prestigios,cu atât mai mult cu cât suntem o scoală din mediul rural, dar binecuvântați cu dascăli inimoși datorită cărora am reușit să demonstrăm cu adevarat ce înseamnă una dintre valorile europene dezvoltate în școala noastră: egalitatea de șanse. Elevilor noștri li s-a oferit oportunitatea să participe, ca și elevilor din liceele și colegiile  din marile orașe și municipiile Romaniei, la proiecte și programe de cooperare europeană, astfel încat de azi să fie mândri, atât ei cât și dascălii și părinții lor, că învață într-o școală recunoscută la nivel național ca fiind europeană.

În încheiere,doresc să le mulțumesc și să felicit toți dascălii școlii care au contribuit, prin realizările lor, la acest rezultat remarcabil, amintind și sprijinul constant de care am beneficiat din partea domnului primar al comunei Viișoara,domnul inginer Ioan Roman, către care se îndreaptă întreaga noastră gratitudine!

DIRECTOR,

Prof. Iclenzan Claudiu