Proiecte

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027

Proiecte propuse pentru anul 2021

 1. Finalizarea lucrărilor – Modernizare străzi în localitățile Viișoara și Urca – proiect finanțat prin PNDR submăsura 7.2
 2. Finalizarea lucrărilor – Modernizare și dotare cămine culturale în Viișoara și Urca – proiect finanțat prin PNDR submăsura 7.6
 3. Finalizarea proiectelor GAL submăsura 19.2 ( achiziție utilaj curățenie și achiziție TIC )
 4. Finalizare lucrări pas II – Canalizare
 5. Finalizarea elaborării planului urbanistic general al comunei
 6. Alimentare cu energie electrică zona Silos
 7. Amenajare parc în zona târgului
 8. Întocmirea documentațiilor în vederea accesării de fonduri europene în exercițiul financiar 2021-2027
 9. Modernizare trotuare
 10. Amenajare vestiare teren de fotbal în Urca
 11. Achiziție imobil de acces la Școala Gimnazială Viișoara
 12. Finalizare nomeclatorul stradal
 13. Finalizare amenajamentul pastoral
 14. Sprijin în dotarea școlii
 15. Sprijin culte religioase
 16. Modernizare străzi de pompare rețea publică de canalizare
 17. Lucrări de reparații și întreținere drumuri de exploatație agricolă
 18. Finalizarea strategiei de dezvoltare locală a comunei 2021-2027

Proiecte realizate în anul 2020

 1. Modernizare străzi în localitățile Viișoara și Urca – proiect finanțat prin PNDR submăsura 7.2
 2. Modernizare și dotare cămine culturale în Viișoara și Urca – proiect finanțat prin PNDR submăsura 7.6
 3. Amenajare târg expozițional de animale și piață expozițională în comuna Viișoara
 4. Lucrări de reparații trotuare și rigole atât în Viișoara cât și în Urca
 5. Lucrări de igienizare și reparații Școala Gimnazială Viișoara
 6. Lucrări de amenajare curte Școala Gimnazială Viișoara
 7. Reabilitare covor asfaltic DC161- localitatea Urca
 8. Extindere rețea electrică, zona Sub Pădure, localitatea Urca
 9. Realizarea Monumentului Eroilor – localitatea Urca
 10. Modernizare rețea de iluminat public
 11. Extindere rețea de iluminat public în zona podului Arieș
 12. Amenajare parc în curtea muzeului Viișoara
 13. Achiziție autoturism Dacia Duster
 14. Achiziție autogreder
 15. Achiziție aplicație plăți online Avansis Mobile
 16. Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei
 17. Achiziție totem luminos și ceas exterior
 18. Achiziție sistem de supraveghere video stadion
 19. Lucrări de reparații grup sanitar parc în localitatea Urca

REALIZARI 2000- 2010

1. Alimentarea cu apa a localitatii Viisoara.

2. Alimentarea cu apa a localitatii Urca

3. Implementare proiect FEADR “Canalizare ape reziduale menajere in localitatea Viisoara si modernizare strazi”

4. Construire gradinita cu program prelungit in localitatea Viisoara

5. Decolmatarea paraului Valea Soporului.

6. Concesionarea colectarii deseurilor menajere in localitatile Viisoara si Urca

7. Extindere retea electrica in zona Rat

8. Extindere retea gaze naturale in zona Rat

9. Reabilitarea scolilor si gradinitelor din localitatilor Viisoara si Urca.

10. Reparatii capitale la Caminul Cultural Viisoara si Urca.

11. Reabilitarea iluminatului public

12. Repararea si pietruirea tuturor strazilor din comuna.

13. Inaugurarea rezervatiei “Dealul cu fluturi” de la Viisoara.

14. Extinderea telefoniei digitale in comuna.

15. Infratirea localitatii Urca cu localitatea St. Callais din Franta.

16. Protectie sociala pentru familiile nevoiase.

17. Curatirea pasunii comunale de vegetatie lemnoasa.

18. Dotarea Primariei cu mobilier si cu tehnica de calcul.

19. Asfaltarea drumului spre Primarie.

20. Construirea de poduri si podete peste Valea Soporului si Valea Lata la Buturi.

21. Dotarea Bibliotecii cu carti noi si informatizarea acesteia.

22. Infiintarea echipei de fotbal “Victoria Viisoara”.

23. Reparatii capitale la sediul Primariei,

24. Decolmatarea paraului Valea Lata si imbunatatiri funciare pe 200 ha, (construirea poduri si podete).

25. Asfaltarea Drumului Comunal 61 Urca.

26. Procurarea unui buldoexcavator pentru intretinerea drumurilor comunale.

27. Modernizarea scolilor din comuna prin introducerea apei potabile, a incalzirii centrale si dotarea cu material didactic modern a acestora.

28. Amenajarea terenurilor de sport din Viisoara si Urca.

29. Extinderea retelei de telefonie digitala in Viisoara si Urca la nivelul solicitarilor.

30. Reparatii capitale la cladirea Udrea – proiect Phare “Sanatate pentru toti”.

31. Infiintarea unui centru de tineret pentru Integrarea Europeana (proiect “Economia bazata pe cunoastere” – PAPI – Punct de Acces Public la Infornatii).

32. Concesionarea de terenuri tinerilor casatoriti pentru construirea de gospodarii personale.

33. Dezvoltarea activitatilor culturale prin sustinerea formtiei de dansuri populare de la Urca, infiintarea Corului Laic in Viisoara si a formatiei de dansuri tigănești.

 PLANURI DE VIITOR

1. Finalizarea lucrarilor de alimentare cu apa potabila a localitatilor Viisoara si Urca.

2. Extindere retea electrica in zona Zurcumba, Vomir, Coasa

3. Infiintarea unui Centru de Colectare a Legumelor si Fructelor la Viisoara.

4. Amenajarea parcului comunal din Viisoara prin dotari cu banci, spatii de joaca pentru copii si plantarea de arbori ornamentali prin atragerea de fonduri europene.

5. Amenajarea unui punct medical permanent la Urca.

6. Finalizarea aplicarii corecte a legilor Fondului Funciar.

7. Amenajarea unui parc in fata Primariei.

8. Modernizarea tuturor strazilor din localitatea Viisoara (asfaltare), trotuare si rigole.

9. Impadurire.

10. Amenajarea unui muzeu al tehnicii populare.

11. Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola.

12. Atragerea de fonduri pe programe speciale – europene pentru ajutorarea familiilor sarace, prin infiintarea unor activitati generatoare de venituri.