Registrul agricol

CONSTITUIE :Document oficial  de  evidenta  primara  unitara  in  care  se  inscriu  date  privind : componenta gospodariei/ exploatatiei  agricole  fara  personalitate  juridica , terenurile  aflate  in  proprietate  identificate  pe  parcele ,  padurile  proprietate privata  identificate  in  raport  cu  grupa  functionala  si  virsta , modul  de  utilizare  a  suprafetelor  agricole  privind  suprafata  arabila,  cultivata, numarul  pomilor  razleti ,  suprafata  plantatiilor  pomicole ,  viile , animalele  domestice evolutia  efectivelor  de  animale in  cursul  anului  aflate in  proprietatea  gospodariei ,  utilajele ,  instalatiile  pentru  agricultura  si  silvicultura ,  mijloacele  de  transport  cu  tractiune  animala  si  mecanica ,  aplicarea  ingrasamintelor  ,  amendamentelor  si  pesticidelor ,  constructiile  existente  si  totodata  baza  de  date  pentru  satisfacerea  unor  solicitari  ale  cetatenilor . Inscrierea  in  registrul  agricol  a  datelor  privind  cladirile  si  terenurile ,  a  titularului  dreptului  de  proprietate  asupra  acestora  precum  si  a  schimbarii  categoriei  de  folosinta  se  poate  face  numai  pe  baza  de  documente  anexate  la  declaratia  facuta  sub  semnatura  capului  de  gospodarie  SAU ,  in  lipsa  acestuia  a  unui  membru  major  al gospodariei ,  sub  sanctiunea  nulitatii .  In  cazul  in  care  nu  exista  documente,  inregistrarea  in  registrul  agricol  se  poate   face  numai  pe  baza  declarartiei  date  sub  semnatura  capului  gospodariei . Perioadele  in  care  persoanele  fizice  si  juridice  au  obligatia  sa  declare  datele  pentru  inscrierea  in  registrul  agricol  sunt  urmatoarele : *   5  ianuarie  – 1  martie ,  pentru  datele  anuale  privind  membrii  gospodariei ,  terenul  aflat  in  proprietate  si  cel  pe  care  il  utilizeaza ,  cladirile  cu  destinatia  de  locuinta ,  constructiile  anexa  si  mijloacele  de  transport  cu  tractiune  animala  si  mecanica ,  masinile ,  urilajele  si  instalatiile  pentru  agricultura ,  efectivele  de  animale  existente  la  inceputul  fiecarui  an , precum  si  modificarile  intervenite  in  cursul  anului  precedent . *   1  mai  –  31  mai ,  pentru  datele  privind  modul  de  folosinta  a  terenului ,  suprafetele  cultivate ,  numarul  pomilor . Persoanele  fizice  si  juridice  au  obligatia  sa  declare  datele  necesare  pentru  a  fi  inscrise  in  registrul  agricol  si  in  afara  acestor  intervale  de  timp ,  ori  in  cazul  in  care  au  intervenit  modificari  in  proprietate ,  in  termen  de  30  zile  de  la  aparitia  modificarii.

ELIBERAREA  DOCUMENTELOR Eliberarea  documentelor  doveditoare  privind  proprietatea  asupra  animalelor  si  pasarilor ,  in  vederea  vinzarii  in  tirguri  si  oboare ,  privind  calitatea  de  producator  agricol ,  in  vederea  vinzarii  produselor  in  piata ,  privind  starea  materiala  pentru  situatii  de  protectie  sociala  pentru  obtinerea  unor  drepturi  materiale  sau  banesti  se  face  numai  in  baza  unei  cereri  depusa  la  Primarie  si  in  baza  declaratiei  facuta  la  registrul  agricol . Eliberarea  oricarui  tip  de  adeverinta  se  face  dupa datele  inscrise  in  registrul  agricol.

CERTIFICATUL  DE  PRODUCATOR  Certificatul  de  producator  constituie  actul  doveditor  al  provenientei  produselor agroalimentare  pe  baza  caruia  acestea  pot  fi  comercializate  in  piete ,  targuri ,  oboare  sau  in  alte  locuri  stabilite  de  consiliile  locale .  Certificatul  de  producator  se  elibereaza  de  catre  Primarii  iar  producatorul  care  solicita  eliberarea  certificatului  de  producator va  completa  o  cerere – tip   si  va   achita  o  taxa  pentru  certificatul  de  producator    stabilita  de  consiliul  local . Accesul  producatorilor  in  piata ,  inchirierea  de  mese  si  cintare  se  pot  face  numai  pe  baza   certificatului  de  producator . Certificatul  de  producator  se  vizeaza  trimestrial  prin  aplicarea  stampilei  si  semnaturii  primarului  in  spatiul  corespunzator  perioadei  pentru  care  se  solicita  aceasta  operatiune . Solicitarea  producatorului  va  fi  verificata  cu  privire  la  detinerea  suprafetelor  de  teren  ori  a  animalelor ,  atit  pe  baza  datelor  din  registrul  agricol  cat  si  in  teren . Verificarea  trebuie  sa  stabileasca   si  existenta  produselor  pentru  care  se  solicita  certificatul  de  producator .

NOUTATI: 1. Notă cu privire la CERTIFICATUL DE PRODUCĂTOR. detalii aici

2. Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol. detalii aici

3. Atestat de producator. detalii aici