Serviciul Voluntar pentru Situaţi de Urgenţă

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIISOARA 

 

HOTARARE

Privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta  al Comunei VIISOARA, judetul Cluj

Consiliul local al Comunei VIISOARA, judetul Cluj:\r\nAvand in vedere O.G. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru Situaţii de Urgenţă ( Publicata in Monitorul Oficial nr.544 din 1 / septembrie 2001 ) , a Legii 481 din 8/11/2004 privind Protectia Civila ( Publicata in Monitorul Oficial nr.1094 din 24 / noiembrie 2004 ), si a Legii 307 din 12/07/2006 privind apararea impotriva incendiilor ( Publicata in Monitorul Oficial nr.633 din 21 / iulie 2006 cu rectificare din Monitorul Oficial nr.788 din 18 / septembrie 2006 )\ In temeiul art. 38 lit. „k”, „n” si art. 46 din Legea nr.215 / 2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

     Art.1 -Se aproba infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de categoria a I-a , al Comunei VIISOARA, judetul Cluj.

     Art.2 -Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei VIISOARA , judetul Cluj are in structura : – 1 (un) Sef Serviciu Voluntar de Urgenta si Inspector Protectie Civila , 1 (un) compartiment de prevenire, 2 (doua) grupe de interventie si 9 echipe specializate.

    Art.3 -Componenta nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei VIISOARA, judetul Cluj, dotarea cu mijloace de interventie, precum si regulamentul de organizare si functionare se va face prin Dispozitia primarului Comunei VIISOARA, judetul Cluj, in termen de 10 ( zece ) zile de le data aprobarii prezentei Hotarari a Consiliului Local al Comunei VIISOARA, judetul Cluj.\r\nPe data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L nr 27 din 28/10/2005

    Art.4 -Primarul Comunei VIISOARA, judetul Cluj, prin Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei Hotarari.

 

Presedintele de sedinta,                                                  Contrasemneaza

         Peter Francisc                                               Secretarul Comunei VIISOARA

 

Nr. voturi pentru ____15____ Nr. voturi contra ____0____ Abtineri ____0____

Nr. inregistrare 24 din data 28.04.2009

**********

CAMPANII DE PREVENIRE NATIONALA

Flyer A4/3 „Să nu lăsăm incendiile să ne strice sărbătorile!”

 

 

 

 

 

**********

Protejează-ţi familia şi locuinta ! Atenţie la focul deschis !

Flyer_Atentie_focul_deschis

pliant

**********

 Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

 Fisa localitatii Viisoara

Semnificatia codurilor de culori folosite pentru avertizarile meteorologice si hidrologice

Planul de situatii a localitatii – Viisoara (harta 1), (harta 2)

AVERTIZĂRI METEOROLOGICE

**********

Componenta Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

Nr. crtNumele şi PrenumeleFuncţiaAdresa
1Tritean AurelServantViisoara, nr 570
2Iurian MarinelServantViisoara, nr 572
3Haiduc AlexandruServantViisoara, nr 1022
4Calian IoanServantViisoara, nr 1176
5Varga VictorServantViisoara, nr 1340
6Szasz LeventeServantViisoara, nr 508
7Marinca MihaiSef SVSUViisoara, nr 1035
8Savan DorinServantViisoara, nr 960
9Berar EmilServantViisoara, nr 889
10Lukacsi AlexandruServantViisoara, nr 321
11Cristurean VasileServantViisoara, nr 1009
12Rusu EmilServantUrca, nr 179

Istoricul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgerta ( fostii Pompieri Civili sau Paza contra incendiilor ) al comunei Viisoara; judetul: Cluj

            Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgerta ( fostii Pompieri Civili sau Paza contra incendiilor ) in continuare denumit SVSU a luat fiinta in anul 1945 avand la inceput ca dotare o pompa manuala , iara apoi inca o pompa, de aceasta data o motopompa. Numarul de persoane care au alcatuit SVSU s-a mentinut inca de la infiintarea lui la 10 – 12 persoane.

Sefii SVSU au fost :

  • IOVA IOAN (decedat)
  • MARINCA MIHAIL

Evenimente deosebite a SVSU intampinate au fost urmatoarele:

    • Incendiile caznice :
  • – locuinta domnului Muntea Niculae
  • – locuinta domnului Corovei Mihai
  • – locuinta domnului Rosca Vasile